Talk & Vision Blog

Samenwerken op afstand: 4 aandachtspunten voor de HR manager

samenwerken

Goede samenwerking is het resultaat van de juiste afstemming tussen wie, wat, waar, waarom en hoe.

Maar waarom is samenwerking nu zo bepalend voor het succes van uw organisatie? Hieronder een viertal aandachtspunten die duidelijk maken waarom inzicht in het de samenwerkingsstructuren van uw organisatie zo belangrijk is.

1. Strategie

Samenwerking is om te beginnen een strategische asset. Dat betekent dat goede samenwerking ervoor kan zorgen dat bedrijven zich onderscheiden in de markt. De manier van werken van uw organisatie kan efficiënter zijn dan die van concurrenten waardoor uw organisatie opvalt, of deze kan meer klantgericht zijn doordat mensen binnen uw organisatie slim samenwerken. Op die manier kan goede samenwerking bijdragen aan het realiseren van concurrentievoordeel.

2. Kennisdeling
Kennis zit veelal in hoofden van mensen en zal gedeeld moeten worden. Ook hier is goede samenwerking cruciaal. Zeker omdat er vaak gebruik wordt gemaakt van externe kennis in de hoofden van externe specialisten. Er moeten dan ook goede afspraken worden gemaakt over de manier waarop informatie wordt uitgewisseld. Worden documenten via e-mail verstuurd of wordt er gebruik gemaakt van digitale projectomgevingen? En hoe zit het dan met de privacy en veiligheid van bedrijfsgegevens? Kunnen die worden gegarandeerd? Het werken met samenwerkingstools kan voorkomen dat bedrijfsinformatie ongecontroleerd wordt verspreid. In de tools kunnen restricties en autorisaties worden vastgelegd, zodat duidelijk is wie er toegang hebben tot specifieke bestanden en gegevens.

3. Tijd
De toename van het werken in projectgroepen, al dan niet met externen, brengt ook met zich mee dat er duidelijkheid moet zijn over de momenten waarop wordt gecommuniceerd – ad hoc telefoontjes, wekelijkse vergaderingen, videomeetings – vooral wanneer deze externe personen niet dagelijks naar kantoor komen of zelfs in het buitenland zitten. Dit is niet alleen belangrijk om een beeld te krijgen van de tijdsbesteding, maar ook van de efficiency en dus de kosten van samenwerking.

4. Cultuur
Iedere organisatie kent een eigen manier van werken. Het is bij samenwerking belangrijk niet alleen te kijken naar vormen en middelen die technologisch handig zijn of zorgen voor een snelle afhandeling van zaken. Het is ook van belang om na te denken of uw aanpak past bij de bedrijfscultuur en het gedrag van mensen. Dit om te voorkomen dat de middelen waarin is geïnvesteerd niet worden gebruikt en de kosten niet worden terugverdiend. U weet immers ook dat het gedrag van medewerkers niet eenvoudig is om aan te passen. Niet alle organisaties zijn geschikt voor de Het Nieuwe Werken of flexibele werktijden en werken op afstand. Denk bijvoorbeeld aan organisaties die te maken hebben met een sterk hiërarchisch beleid. Dergelijke organisaties kunnen echter wel inzichtelijk maken waar de knelpunten in hun samenwerking liggen.

Herken jij als HR-professional deze 4 aandachtspunten?
Neem contact met mij op

 fotocredit

Topics: collaboration, samenwerken, werken op afstand