Talk & Vision Blog

Kies een samenwerkingsomgeving die past bij jouw organisatie

samenwerkenDe afstemming tussen de werkvloer en IT is vaak een struikelblok. Dat komt niet alleen door het gebrek aan technologische vaardigheden van werknemers, ook het gebrek aan afstemming van IT op de wensen van de gebruiker zorgt voor belemmeringen op de werkvloer. Hoe los je dit op en hoe zorg je voor betrokkenheid en motivatie aan beide kanten?

Wanneer de IT-afdeling keuzes maakt voor nieuwe technologie wordt vaak vergeten te kijken naar hoe medewerkers samenwerken. Gevolg is dat de gekozen middelen niet of verkeerd worden gebruikt en niet bijdragen aan optimale samenwerking. Het vertrekpunt voor beter afstemming tussen de werkvloer en IT zou daarom de manier van samenwerken moeten zijn. Het devies: breng het samenwerkings-DNA van uw bedrijf in kaart.

Stapsgewijs
Een oplossing voor falende samenwerking vergt een stapsgewijze aanpak van het management. Goede samenwerking draagt immers concreet bij aan het resultaat van uw organisatie en daar bent u als management uiteraard bij gebaat.

Samenwerken doe je niet alleen. Het verbeteren van de samenwerking kan daarom niet de taak van slechts één afdeling zijn, maar vereist gezamenlijke inspanning van de afdelingen HR, IT, facility management en communicatie. 

Inzicht in de manier waarop uw organisatie samenwerkt is het startpunt voor betere samenwerking. U krijgt dit inzicht door het in kaart brengen van het samenwerkings-DNA. Dit DNA is een overzicht van het wie, waar, wat, waarom en hoe van de samenwerking binnen uw organisatie. U geeft antwoord op vragen als Wie werken er met elkaar samen en in welke situatie? Waar bevinden mensen zich als ze met elkaar samenwerken en waarom? Wat wordt er gecommuniceerd en hoe wordt dat gedaan? 

Het in kaart brengen van het DNA en het opstellen van een implementatieplan, geven nog geen garantie voor succesvolle samenwerking. Er kunnen nog altijd barrières zijn die uw medewerkers belemmeren om goed samen te werken. Goede communicatie is dan ook erg belangrijk. Om de motivatie en betrokkenheid van medewerkers te bevorderen moeten zij weten waar u mee bezig bent, op de hoogte worden gehouden van de vorderingen en vooral informatie krijgen over het nut en het doel van betere samenwerking.

Ook technische barrières kunnen een belemmering vormen. Gebruikerstrainingen zijn daarom ook van groot belang. Denk hierbij aan een training die helpt om te gaan met nieuwe technologieën zoals videoconferencing. Onthoud dat bij een lage frequentie in het gebruik van de middelen, vaker herhaling van de training nodig is. 

Tenslotte kunnen ook aanpassingen in je beleid belemmeringen wegnemen. Denk bijvoorbeeld aan het beleid dat de privacy en veiligheid van bedrijfsgegevens garandeert. Op die manier hoeven medewerkers zich minder zorgen te maken bij het uitwisselen van bedrijfsgevoelige informatie.

Op welke wijze faciliteert ICT de samenwerking binnen jouw organisatie?

 

Neem contact met mij op

Topics: collaboration, samenwerken, videoconferencing