Talk & Vision Blog

HNW: waarom IT en facility management geïntegreerd moeten worden

In het huidige werklandschap ontkom je er bijna niet meer aan om als facilitair manager samen te werken met de IT-manager en vice versa. De grenzen vervagen en nauw overleg is noodzakelijk om de kosten lager te houden, de beschikbaarheid hoger en de werkzaamheden efficiënter.

Read More

Topics: IT, hnw, Facility management

Samenwerken op afstand: HR, take the lead!

Aangezien Het Nieuwe Werken steeds meer voet aan de grond krijgt, wordt er steeds meer samengewerkt op afstand. Veel organisaties investeren in technische middelen om dat te faciliteren. Toch blijkt in de praktijk dat veel van die middelen niet of nauwelijks worden gebruikt. Mede doordat ze niet aansluiten bij de cultuur in de organisatie. Uit onderzoek dat Talk & Vision onlangs heeft uitgevoerd blijkt dat bij maar liefst 88 procent van de organisaties cultuur het grootste obstakel is voor het succesvol samenwerken op afstand. Wil je als HR-verantwoordelijke een bijdrage leveren om samenwerken op afstand te laten slagen? Take the lead!

Read More

Topics: collaboration, samenwerken, hnw, thuiswerken, werken op afstand, mobiel werken, het nieuwe werken, mobiliteit