Talk & Vision Blog

Samenwerken op afstand: HR, take the lead!

Aangezien Het Nieuwe Werken steeds meer voet aan de grond krijgt, wordt er steeds meer samengewerkt op afstand. Veel organisaties investeren in technische middelen om dat te faciliteren. Toch blijkt in de praktijk dat veel van die middelen niet of nauwelijks worden gebruikt. Mede doordat ze niet aansluiten bij de cultuur in de organisatie. Uit onderzoek dat Talk & Vision onlangs heeft uitgevoerd blijkt dat bij maar liefst 88 procent van de organisaties cultuur het grootste obstakel is voor het succesvol samenwerken op afstand. Wil je als HR-verantwoordelijke een bijdrage leveren om samenwerken op afstand te laten slagen? Take the lead!

Read More

Topics: collaboration, samenwerken, hnw, thuiswerken, werken op afstand, mobiel werken, het nieuwe werken, mobiliteit

Samenwerken op afstand: 4 aandachtspunten voor de HR manager

Goede samenwerking is het resultaat van de juiste afstemming tussen wie, wat, waar, waarom en hoe.

Maar waarom is samenwerking nu zo bepalend voor het succes van uw organisatie? Hieronder een viertal aandachtspunten die duidelijk maken waarom inzicht in het de samenwerkingsstructuren van uw organisatie zo belangrijk is.

Read More

Topics: collaboration, samenwerken, werken op afstand