MAVIS Support Monitoring

MAVIS Support Monitoring is een proactieve dienst die de status van uw videoconferentie-systemen en uw infrastructuur-producten controleert. Problemen worden snel herkend en proactief opgelost om te voorkomen dat uw gebruikers hinder ondervinden.

Uw videoconferentie-systemen en de infrastructuurproducten worden gemonitord door middel van een aantal sensoren. De sensorinstellingen zijn afhankelijk van het betreffende product en het betreffende serviceniveau.

Verhelpen van storingen
Onze supportafdeling kan proactief actie ondernemen om storingen te verhelpen. Afhankelijk van het product en het gekozen serviceniveau wordt de klant ingeformeerd en wordt het probleem verholpen conform de MAVIS Support-SLA.

Rapportages
Als onderdeel van MAVIS Support wordt er via e-mail een maandelijkse rapportage verstuurd. Deze bestaan uit PDF-subrapporten met inzichten in de beschikbaarheid en het gebruik van uw gemonitorde videoconferentie-omgeving.

Overzicht van de functies van MAVIS Support Monitoring

  • Monitoring van videosystemen en infrastructuur
  • Proactief verhelpen van storingen (indien gecombineerd met MAVIS Support)
  • Rapportages over beschikbaarheid en gebruik